Avís legal

D’acord amb l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, informem que aquesta pàgina web i el domini sonabegrup.com pertanyen a Quim Coll i Vilà, amb domicili al Carrer Turó n.32 2n 1r  17006 Girona.

Drets de propietat intel·lectual i industrial
El contingut d’aquesta pàgina web, tant els logos, els textos, els dissenys o altres elements, així com l’estructura de la web, el disseny, les combinacions de colors o la forma de presentació dels continguts, està afectat pels drets de propietat intel·lectual i industrial de titularitat del propietari de la web. Aquests drets han de ser respectats pels usuaris d’aquesta web. El propietari de la web  difon tota aquesta informació per mitjà de la seva plana web amb la finalitat de fer publicitat dels productes i serveis de la formació musical Sona Bé Grup. El propietari de la web adverteix que tots aquests elements i referències únicament poden ser utilitzats amb aquesta finalitat i citant sempre la seva procedència i referències d’identificació. No és legal la seva transformació o variació, ni tampoc la comunicació pública o qualsevol altra forma d’explotació per qualsevol tècnica o procediment sense autorització expressa del propietari de la web.

Responsabilitat sobre els continguts
L’usuari d’aquesta web hi accedeix per compte i iniciativa pròpia. El propietari de la web no es responsabilitza dels errors o omissions que puguin afectar els continguts. La informació presentada a aquesta web tenen una funció exclusivament informativa i no obliguen al titular de la plana web fins a la confirmació de l’acceptació d’un contracte escrit.

El propietari de la web declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació de qualsevol tipus continguda en altres planes web a les quals s’hi pugui accedir per mitjà d’enllaços des d’aquesta plana web. La funció dels enllaços introduïts a la web és la d'informar sobre l'existència d'altres fonts d'informació sobre el tema tractat a la plana d'origen i no suposa cap suggeriment o invitació a l'usuari a visitar les pàgines web de destí.


Protecció de dades
En compliment de l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el propietari de la web informa que les dades personals recollides des d’aquesta plana web no seran enregistrades a cap fitxer ni seran objecte de cap classe de tractament. Únicament seran utilitzades per respondre les sol·licituds d’informació trameses a través d’aquest mitjà.

Segueix-nos també amb

Música en directe